η φιλοσοφια μας

Ο κύριος στόχος του φροντιστηρίου μας είναι η διεύρυνση τςν οριζόντων μέσω ενώς συναρπαστίκου ταξιδιού κ ευχάριστου περιβάλλοντος. Oi μαθητές έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις ικανότητες τους αποκτώντας δεξιότητες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν δραστήριοι και αυτόνομοι ερευνητές. βασική αρχή μας είναι η θετική ενθάρυνση και ενίσχυση, για να εχούν  οι μαθητές κίνητρο και να είναι σε διαρκή εγρήγορση.

Γιατί το Active Learning:

Για τα διαδικτυακά εργαλεία μάθησης που παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό μέσω e-book , των διαδραστικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών.

Για το  οργανομένο πρόγραμμα σπουδών  που εξασφαλίζει την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από τα χαμηλότερα μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα.

Για τη διδακτική προσέγγιση, μέσα από πολλαπλές τεχνικές, δραστηριότητες και μεθόδους που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές όλων  των ικανοτήτων  να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Για τη μέθοδο Phonics, ένα συστημα που επιτρέπει στους νεαρούς μαθητές να μάθουν εύκολα και γρήγορα  να διαβάζουν και να γράφουν.

Για το ζεστό μαθησιακό περιβάλλον, με μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, βασισμένο στις ατομικές τους ανάγκες.

Για την καθοδήγηση που προσφέρουμε στους μαθητές ώστε να εκπληρώσουν τις μελλοντικές τους επιδιώξεις.