αγγλικα

Το πρόγραμμα σπουδών μας βασίζεται στην μέθοδο της ενεργητικής  μάθησης, όπου βασική αρχή μας είναι η θετική ενθάρυνση και ενίσχυση, για να έχουν  οι μαθητές κίνητρο και να είναι σε διαρκή εγρήγορση.

Προσφέρουμε μια σειρά μαθημάτων από τα χαμηλότερα μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα: