Αγγλικά

The Junior years (5-8)

Η αγγλική γλώσσα εισάγεται με τον ίδιο τρόπο που διδάσκονται οι γηγενείς ομιλητές της αγγλικής γλώσσας. Ο κύριος στόχος είναι η τόνωση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών σε ένα ενεργό περιβάλλον μάθησης με συχνή ανκύκλωση της νέας γλώσσας που διδάσκεται. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην επικοινωνία μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και χειροτεχνίες.

Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην τάξη μέσω:

 • Ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων
 • προγραμματισμένων και στοχευμένων ρόλων μέσω από παιχνίδι
 • διερεύνησης και επεξεργασίας πληροφοριών
 • εστιασμένης μάθησης και  διδασκαλίας.

Η έμφαση είναι στο μαθητή ώστε να αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες μάθησης προκειμένου να καταστεί ένας αυτόνομος και ανεξάρτητος μαθητής.

Elementary (ages 9-11)

Σταδιακά οι μαθητές αρχίζουν να αποκτούν ένα εμπλουτισμένο λεξιλόγιο απαραίτητο για τη γραμματική και το γραπτό λόγο για τα επόμενα χρόνια. Οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση και γραπτός λόγος εφαρμόζονται μέσω των δραστηριοτήτων και εργασιών, εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας μέσω του οργανωμένου προγράμματος  σπουδών μας.

Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην τάξη μέσω:

 • Ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων
 • προγραμματισμένων και στοχευμένων ρόλων μέσω από παιχνίδι
 • διερεύνησης και επεξεργασίας πληροφοριών
 • εστιασμένης μάθησης και  διδασκαλίας.

Η έμφαση είναι στο μαθητή ώστε να αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες μάθησης προκειμένου να καταστεί ένας αυτόνομος και ανεξάρτητος μαθητής.

Intermediate (12-14)

Από τη στιγμή που οι μαθητές φθάσουν αυτά τα επίπεδα θα είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα με αυτοπεποίθηση. Έμφαση δίνεται πλέον στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και μάθησης στρατηγικών μέσω από φανταστικές και πραγματικές και καταστάσεις. Επικεντρωνόμαστε στις φράσεις και ιδιωματισμούς της καθημερινής Αγγλικής γλώσσας επέκταση δεξιότητες επικοινωνίας, τόσο σε επίσημες και ανεπίσημες καταστάσεις.

Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην τάξη μέσω:

 • Ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων
 • προγραμματισμένων και στοχευμένων ρόλων μέσω από παιχνίδι
 • διερεύνησης και επεξεργασίας πληροφοριών
 • εστιασμένης μάθησης και  διδασκαλίας.

Η έμφαση είναι στο μαθητή ώστε να αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες μάθησης προκειμένου να καταστεί ένας αυτόνομος και ανεξάρτητος μαθητής.

Advanced / IGCSE (15-16)

Οι μαθητές, έχοντας αποκτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες από τα προηγούμενα χρόνια, είναι επιτέλους έτοιμoi για τις εξετάσεις IGCSE. Το Cambridge IGCSE είναι η πιο δημοφιλής διεθνής αναγνώριση του κόσμου για το επίπεδο των 14 έως 16 ετών. Είναι αναγνωρισμένο από κορυφαία πανεπιστήμια και εργοδότες σε όλο τον κόσμο, και είναι ένα διεθνές διαβατήριο για την εξέλιξη για την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική ευημερία. Μπορούμε τώρα να επικεντρωθούμε σε θέματα στρατηγικής και δεξιότητες που βοηθούν τους μαθητές να αποκτησουν ταχύτητα στις εξετάσεις τους εξασφαλίζοντας την επιτυχία τους.

Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην τάξη μέσω:

 • Ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων
 • προγραμματισμένων και στοχευμένων ρόλων μέσω από παιχνίδι
 • διερεύνησης και επεξεργασίας πληροφοριών
 • εστιασμένης μάθησης και  διδασκαλίας.

Η έμφαση είναι στο μαθητή ώστε να αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες μάθησης προκειμένου να καταστεί ένας αυτόνομος και ανεξάρτητος μαθητής.